مکان شما:
کد محصول: 011-1-4

پروفیل میانی (SASH) ۶۰ میلیمتر

این پروفیل همانند پروفیل میانی ثابت وظیفه ایجاد لت در پنجره یا در را دارد با این تفاوت که بین دو لنگه باز شو قرار گرفته و به یکی از آنها کوبل شده و به همراه آن باز و بسته می شود